درخواست لینک پرداخت اینترنتی

شما میتوانید در صورت خرید کالا از شرکت ایمن اندیشان پویا نوین
 پرداخت های خود را بصورت اینترنتی توسط شرکت "پرداخت واسط " اجام نمائید.
جهت دریافت لینک پرداخت با شماره های این شرکت تماس حاصل فرمائید.