استفاده از QNAP NAS برای بکاپ گیری با استفاده از نرم افزار Symantec Backup EXEC