ساعت کاری 10:00-18:00

تهران، عباس آباد، اندیشه، خیابان خلیل حسینی، کوچه مهرداد، پلاک 11، واحد 8

88747869

ارگونومی

ارگونومی در محیط کار به علم تناسب محل کار با نیاز های انسانی گفته می شود. هدف از ایجاد ارگونومی در محیط کار افزایش بهره وری و کاهش ناراحتی کارمندان در محیط کار است. درک صحیح از اصول ارگونومی در محیط کار با تنظیم صحیح ابزارها، نرم افزار ها، نور، صدا، وضعیت مناسب برای کاهش تاثیرات منفی حرکات تکراری، از بیشتر صدمات در محل کار پیشگیری می کند.

رعایت اصول ارگونومیک فیزیکی، محیطی، کلان و نرم افزاری علاوه بر کاهش آسیب های شغلی و هزینه های درمانی را کاهش و بهره وری نیروی کار را افزایش می دهد و بر زندگی شخصی و سلامتی پرسنل نیز تاثیر مثبت می گذارد.