ساعت کاری 10:00-18:00

تهران، عباس آباد، اندیشه، خیابان خلیل حسینی، کوچه مهرداد، پلاک 11، واحد 8

88747869

اندازه گیری عوامل زیان آور

شرکت ایمن اندیشان پویا نوین دارنده پروانه صلاحیت خدمات بهداشت حرفه ای سطح یک در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران می باشد و خدمات شناسایی اندازه گیری و ارزیابی عوامل زیان آور را به شرح زیر ارائه می نماید:

عوامل زیان آور فیزیکی: روشنایی، صدا، ارتعاش، شرایط جوی، میدان های مغناطیسی، پرتوهای یونیزان و غیریونیزان

عوامل زیان آور شیمیایی: گازها و بخارات، گرد و غبارها، فیوم های فلزی و… با استفاده از متدهای بین المللی NIOSH ، OSHA ، ACGIH

عوامل زیان آور بیولوژیک شناسایی، اندازه گیری و ارزیابی آلاینده های زیست محیطی