ساعت کاری 10:00-18:00

تهران، عباس آباد، اندیشه، خیابان خلیل حسینی، کوچه مهرداد، پلاک 11، واحد 8

88747869

خدمات پیمانکاری HSE

ارائه خدمات مهندسی HSE در قالب پیمانکار به منظور برآورده ساختن الزامات HSE در پروژه های عمرانی و صنعتی از جمله پروژه های راه سازی و ساختمانی

شناسایی خطرات محیط کار و جنبه های زیست محیطی و ارزیابی ریسک (Risk Assessment) بر اساس FMEA،PHA ، FTA، HAZOP

تعیین و تأمین علائم ایمنی (Safety Signs) ، پوسترهای آموزشی تهیه MSDS مواد شیمیایی بر اساس الگوهای OSHA ، ANSI ، NIOSH

ترجمه متون تخصصی HSE

تهیه نرم افزارهای تخصصی HSE

خدمات پیمانکاری HSE