ساعت کاری 10:00-18:00

تهران، عباس آباد، اندیشه، خیابان خلیل حسینی، کوچه مهرداد، پلاک 11، واحد 8

88747869

سیستم های مدیریت

• مشاوره، آموزش، استقرار و نگهداری سیستم های مدیریتی شامل:

  • مدیریت زیست محیطی (ISO 14001)
  • مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی(OHSAS 18001) مدیریت کیفیت (ISO 9001)
  • مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS) مدیریت انرژی (ISO 50001) مدیریت ایمنی مواد غذایی (ISO 22000/HACCP)
  • مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز (ISO/TS 29001)

• مدیریت امنیت اطلاعات (ISO 27001)

  • مدل های تعالی و بهرهوری بر اساس سیستم های تعالی سازمانی EFQM
  • ارزیابی و عارضه یابی بر مبنای تحول اداری و چرخه بهره وری

• ابزارهای افزایش بهره وری شامل:

  • نظام شش سیگما (6σ)، مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)، مدیریت کیفیت جامع (TQM)، مدیریت زنجیره تأمین (SCM)، نظام آراستگی محیط کار(5S) و…

• سیستم های پشتیبانی مدیریت شامل:

  • مهندسی ارزش (VE)، تولید ناب (LP)، ارزیابی رضایت مشتریان (CSM)، مدیریت و کنترل پروژه و…