اندازه گیری عوامل زیان آور

شرکت ایمن اندیشان پویا نوین دارنده پروانه صلاحیت خدمات بهداشت حرفه ای سطح یک در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران می باشد و خدمات شناسایی اندازه گیری و ارزیابی عوامل زیان آور را به شرح زیر ارائه می نماید:

  • عوامل زیان آور فیزیکی: روشنایی، صدا، ارتعاش، شرایط جوی، میدان های مغناطیسی، پرتوهای یونیزان و غیریونیزان
  • عوامل زیان آور شیمیایی: گازها و بخارات، گرد و غبارها، فیوم های فلزی و… با استفاده از متدهای بین المللی NIOSH ، OSHA ، ACGIH
  • عوامل زیان آور بیولوژیک
  • شناسایی، اندازه گیری و ارزیابی آلاینده های زیست محیطی

اندازه گیری عوامل زیان آور