88326096

تهران، عباس آباد، اندیشه، خیابان خلیل حسینی، کوچه مهرداد، پلاک 11، واحد 8

ساعت کاری 08:00-17:00

شرکت ایمن اندیشان پویا نوین دارنده پروانه صلاحیت خدمات بهداشت حرفه ای سطح یک در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران می باشد و خدمات شناسایی اندازه گیری و ارزیابی عوامل زیان آور را به شرح زیر ارائه می نماید:

عوامل زیان آور فیزیکی: روشنایی، صدا، ارتعاش، شرایط جوی، میدان های مغناطیسی، پرتوهای یونیزان و غیریونیزان

عوامل زیان آور شیمیایی: گازها و بخارات، گرد و غبارها، فیوم های فلزی و… با استفاده از متدهای بین المللی NIOSH ، OSHA ، ACGIH

عوامل زیان آور بیولوژیک شناسایی، اندازه گیری و ارزیابی آلاینده های زیست محیطی